Aktiivisesti osallinen

(YK:n vammaisyleissopimuksen kirkon toimintaohjelman julkistus Kirkon Talossa 2.12.2019)

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus näki päivänvalon noin kymmenen vuoden työstämisen jälkeen vuonna 2006. Suomi allekirjoitti sopimuksen hyvin alkuvaiheessa mutta ratifiointi eli voimaansaattaminen kesti kymmenen pitkää vuotta. Lopulta se tapahtui 10.6.2016.

Tämä sopimus on tuorein kansainvälinen ihmisoikeussopimus. Se ei luo ihmisoikeusrintamalle yhtään uutta oikeutta vaan sanoittaa jo aikaisemmat ihmisoikeudet vammaisten henkilöiden elämäntilanteeseen. Suurin muutos sopimuksessa on ajatuksellinen, miten vammaisuus määritellään ja keitä vammaiset henkilöt ovat.

Vammaisuuden tuore määritelmä

Vammaisuushan on perinteisesti määritelty henkilön ominaisuuksien perusteella. Tässä sopimuksessa vammaisuuden määritelmä ei lähdekään enää pelkästään yksilön tilanteesta, sairaudesta tai vammasta, vaan ennen muuta suhteesta ympäröivään yhteiskuntaan.

”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.” .” (YK:n vammaisyleissopimus artikla 1)

Eli vaikka henkilöllä on esimerkiksi pitkäaikainen ruumiillinen vamma mutta hän pystyy täysimääräisesti ja tehokkaasti osallistumaan yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa, hän ei ole sopimuksen mukainen vammainen henkilö. Sopimuksessa vammaiset henkilöt nähdään yhteiskunnan aktiivisina toimijoina eikä avun ja hyväntekeväisyyden kohteina. Eli me pystymme poistamaan vammaisuutta poistamalla esteitä yhteiskunnasta. Joku voisi miettiä, että tänä päivänä Jeesus yksittäisen vammaisen henkilön parantamisen rinnalla voisi kohdistaa raivonsa yhteiskunnan nykypäivän fariseuksiin, jotka eivät mahdollista kaikkien ihmisten yhdenvertaisina kansalaisina elämistä.

Kukaan ei ole pelkästään vammainen

Sopimuksessa on myös ihanaa piiloviestintää. Sen englanninkielisessä alkuperäisversiossa eikä suomenkielisessä käännöksessä käytetä kertaakaan sanaa vammainen yksinään. Aina vammainen henkilö tai jotain vastaavaa. Tässä on erittäin vahva viesti. Vammaisuus ei koskaan määrittele koko ihmistä vaan hän on aina paljon muutakin: nainen, isä, vakavamielinen, sinisilmäinen. Ei ole olemassa henkilöä, joka olisi vain vammainen.  

Kirkkomme sanoma vaatii toimintaohjelman

Kun käännämme katseen tänään tässä julkistettuun YK:n vammaisyleissopimuksen kirkkomme toimintaohjelmaan Aktiivisesti osallinen, nousee kysymys pintaan, miksi tämä piti tehdä. Suomen ev.lut. kirkkohan ei ole sopimusosapuoli. Oliko syynä olla korrektin oloinen ja noudattaa yhteiskunnan taholta tulevaa oikean suuntaisen sisällön omaavaa sopimusta? Ehkä osittain näin oli. Minä kyllä näen, että todellisuudessa vaatimus näiden asioiden nostoon kirkkomme kohdalla nousee kirkon omista lähtökohdista vielä voimakkaammin kuin siitä, että pidämme oikeana noudattaa maallista lainsäädäntöä. Onhan tästä osoituksena kirkon aikaisemmat vammaispoliittiset ohjelmat ja viimeisimpänä saavu – kirkon saavutettavuusohjelma.

Viesti seimen lapsesta kuuluu kaikille

Sanoma Kaikkivaltiaasta Jumalasta, joka on luonut kaikki ihmiset yhteyteensä, velvoittaa myös meidän kirkossamme asenteen ja näkökulman muutosta vammaisiin henkilöihin. Toimintaohjelman nimi Aktiivisesti osallinen on erittäin osuva kuvaamaan sitä päämäärää, mitä kohti suuntaamme kirkkomme toimenpiteitä ja muokkaamme rakenteita. Toivon, että tämä asiakirja otetaan aktiivisesti käyttöön seurakunnissamme ja kirkon eri portaissa. Silloin kirkkomme toimii rehellisesti. Voimme kolmen viikon päästä ilman epäilystä yhtyä siihen suureen ilosanomaan, jonka viesti kuuluu todella kaikille: Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.

Tallink Silja muuttaa avustajan maksuttomaksi

Heinäkuussa 2017, siis yli 1½ vuotta sitten matkustin TallinkSiljalla Turusta Maarianhaminaan. Kävin terminaalista ostamassa lipun, koska silloin saa avustajan kätevimmin maksuttomaksi. Ainakin muilla laivayhtiöille. Mutta ei TallinkSiljalla. Ei heillä ole velvollisuutta EU asetuksen vammaisten matkustajien kirjauksista huolimatta antaa avustajan matkaa veloituksetta.

Jatka lukemista “Tallink Silja muuttaa avustajan maksuttomaksi”

Yhteisön hyväksi

Saarna Myllypuron kirkossa Marian ilmestymispäivänä 24.3.2019. Evankeliumitekstinä Luuk. 1: 26-38

Esittely

Koen etuoikeutena, että saan olla tänään täällä keskellänne jakamassa ajatuksia päivän aiheesta. Tämän saarnan tekeminen on antanut itselleni paljon. Olen kiitollinen, että seurakuntamme (Jenni) luottaa yhdelle seurakuntalaiselleen vastuun saarnasta. Asunhan Kulosaaressa. Itse päivän tekstiin.

Jatka lukemista “Yhteisön hyväksi”

Kenellä oikeus henkilökohtaiseen apuun?

Lainsäädännössä tuli vuonna 2009 henkilökohtainen apu subjektiiviseksi oikeudeksi. Kunnan on myönnettävä kyseistä palvelua, jos henkilö täyttää lain kriteerit. Hyvin pian tuon säädöksen voimaantulon jälkeen aloitettiin vammaispalvelulain kokonaisuudistus, joka yhdistää vammaispalvelu- ja kehitysvammalain. Lain valmistelun yhteydessä tuli selväksi, että vammaisliikkeessä on toisiaan poissulkevia mielipiteitä suhteessa henkilökohtaiseen apuun.

Jatka lukemista “Kenellä oikeus henkilökohtaiseen apuun?”

Miksi kristillinen sanoma kuuluu kaikille?

Lohjan Nummen alueseurakunnan loppiaisen kyläkirkko pidettiin 6.1.2019 Lonkalan talossa hyvän ystäväni Liisa Rautasen kotona. Pastori Erkki Kuusanmäki saarnan alussa haastatteli minua, jossa tuli ilmi, että olen kirjoittanut kirjan Ystäväni Seija – kutsumuksena Afganistan, jolla on vahva liittymä loppiaisen lähetystyöteemaan.  Sen jälkeen jatkoin jotenkin näin.

Jatka lukemista “Miksi kristillinen sanoma kuuluu kaikille?”

Matkailu linkkejä

Olen käynyt monessa ulkomaankohteessa ja tässä linkkilistaa niihin.

  • Anykasur Playa de las Americas – esteettömiä vuokra-asuntoja välittävä firma
  • Lero Kuljetus- huoltopalveluja Playa de las Americasissa tarjoavasta firmasta Sanna Kalmarin hyvä blogi selostus.
  • Esteettömiä hotelleja Playa de las Americasissa Esteettömistä hotelleista Playa de las Americasissa Sanna Kalmarin hyvä blogi selostus.
  • Sitens-Resort Todella rauhallisella paikalla erittäin esteetön lomakohde Kreikassa Korinttin lahden pohjoisrannalla. Hommaavat myös kuljetuksen Ateenan lentokentältä.
  • Polis, Kypros Pohjois-Kyproksessa sijaitsevassa Polisin kylässä esteetön huoneistohotelli. Järjestävät myös kuljetukset lentokentiltä sinne inva-autolla.

Mahdollisuuksien joulu

(Julkaistu Kotimaa lehdessä 21.12.2016)

Olin puhumassa YK:n vammaisyleissopimuksesta kansainvälisenä vammaisten päivänä 3. joulukuuta Lappeenrannassa. Käsitellessäni sopimuksen yleisiä periaatteita sopimustekstistä pomppasi silmilleni kohta: mahdollisuuksien yhdenvertaisuus. Kuinka hieno periaate! Tuo sopimus velvoittaa vähentämään esteitä, jotka rajoittavat vammaisten ihmisten mahdollisuutta elää yhdenvertaisesti toisten rinnalla. Yhteiskunta ei saa toimillaan tai rakenteillaan estää, mihin vammainen henkilö voi suuntautua elämässään vaan hänellä tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet itse valita omat elämänpolkunsa.

Jatka lukemista “Mahdollisuuksien joulu”